Admission – MBA Herzing University

 

   1. LET’S GET START!

   Đây là quy trình tuyển sinh sau đại học đơn giản nhất có thể mà CMS Global đã thực hiện cho bạn. Đây là mọi thứ bạn cần biết một quy trình sẽ diễn ra như thế nào để bắt đầu sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của bạn: 

 • Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh sau đại học theo các kì nhập học tại Graduate Catalog.
 • Lên lịch phỏng vấn với một trong những cố vấn tuyển sinh của chúng tôi.
 • Gửi đơn đăng trực tuyến tại đây.
 • Yêu cầu một bản sao của tất cả các bảng điểm đại học chính thức của bạn.
 • Bảng sao bảng điểm GMAT hoặc GRE nếu có.
 • Thanh toán phí đăng ký $ 50.

   Khi nhập học, bạn sẽ được đăng ký và tự động đăng ký vào các lớp học thích hợp cho chương trình của bạn.

   2. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ 

 1. Tạo tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào đây.
 • Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp sau khi nhấp vào liên kết.
 • Lưu ý quan trọng: Chọn Not a Citizen / Foreign National khi hoàn thành phần General Information bên dưới Citizenship Information         
 1. Hoàn thành đơn bằng cách ký các văn bản tuyển sinh của bạn như được nêu sau khi tài khoản của bạn đã được tạo.                                                         
 2. Tải lên tất cả các tài liệu thích hợp dưới My Documents của tài khoản của bạn như được liệt kê dưới đây:
 • AD- Passport: Hãy tải lên hộ chiếu hoặc chính phủ quét của bạn cấp ID. Bao gồm cả trang ảnh của bạn và các trang trong đó có địa chỉ của bạn.
 • AD- Proof of English Language: Tải lên các chứng nhận tiếng anh đáp ứng yêu cầu tuyển sinh (IELTS, TOEFL. vv).
 • AD- Unoffical Transcripts: Tải lên bảng điểm đại học không chính thức 

   3. HỌC PHÍ CƠ BẢN

Các hạng mục

Học phí

Học phí chương trình MBA online

Phí đăng ký (một lần/không hoàn lại)

$50

Học phí theo tín chỉ

$670

Phí học liệu (mỗi học kỳ)

Phí khác theo yêu cầu (xem danh mục và tham khảo ý kiến trong khuôn viên trường)

$425

Học phí MBA (học kỳ đầu tiên)

12 giờ tín chỉ/ 1 học kỳ

$8,515

Học phí MBA (các học kỳ tiếp theo)

12 giờ tín chỉ/ 1 học kỳ

$8,465

Tổng học phí MBA online

Học phí (cho 39 giờ tín chỉ; $660/mỗi giờ tín chỉ)

$26,130

Phí học liệu (4 học kỳ)

$1,700

Phí đăng ký (1 lần không hoàn lại)

$50

Các phí khác theo yêu cầu

 

Tổng học phí dự kiến

$27,880

                                                

Sinh viên phải thanh toán tiền học phí và lệ phí học kỳ đầu tiên theo thời hạn nộp lệ phí.