ADMISSION WILMINGTON UNIVERSITY

    HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ

    Hồ sơ bao gồm:

  •  Đơn xin nhập học đại học Wilmington và lệ phí nộp đơn không hoàn lại là $ 35.
  •  Bảng điểm chính thức của trường đại học được công nhận tại Hoa Kỳ
  • (Tất cả các bảng điểm có thể được gửi bằng điện tử hoặc gửi trực tiếp đến Đại học Wilmington trong một phong bì dán kín cho Đại học Wilmington, Attn: Tuyển sinh quốc tế (TESOL, 320 N DuPont Highway, New Castle, DE, 19720 ).
  • Khóa học và bảng điểm ở nước ngoài được hoàn thành và học tập tại www.NACES.org.

(Tất cả các đánh giá có thể được gửi bằng điện tử hoặc gửi trực tiếp đến Đại học Wilmington Tuyển sinh trong một phong bì dán kín cho Đại học Wilmington, Attn: Tuyển sinh quốc tế (TESOL), 320 N DuPont Highway, New Castle, DE, 19720).

  • Chứng minh trình độ thông thạo ngôn ngữ (Điểm TOEFL hoặc IELTS gốc) hoặc tối thiểu 12 tín chỉ đã hoàn thành tại cơ sở của Hoa Kỳ bao gồm tiếng Anh), iBT 79 trở lên không có điểm số môn dưới 19, điểm IELTS tối thiểu: BAND 6.5 trở lên không có điểm số môn dưới 6.5
  • Bản sao hộ chiếu