Herzing – Chương trình & Lịch học

HERZING – CHƯƠNG TRÌNH HỌC → Đăng ký tại đây trước ngày 10/02/2018 → Hoàn thiện thủ tục nhập học trước ngày 24/02/2018 → Thời gian nhập học 05/03/2018     Spring Semester 2018 Start Date End Date 2018 Spring 16-Week Period Entire 16-Week Period 1-8-18 4-25-18   1st 8-Week Period Entire 8-Week Period 1-8-18 2-28-18 1st …

Herzing – Chương trình & Lịch họcRead More »

HERZING – HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Tạo tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào đây: https://enroll.herzing.edu/a/9983/Account/Register/ONL/3108711   Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp sau khi nhấp vào liên kết. Lưu ý quan trọng: Chọn Not a Citizen / Foreign National khi hoàn thành phần General Information bên dưới Citizenship Information Hoàn thành đơn bằng cách ký các …

HERZING – HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝRead More »