CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

CHI TIẾT HỌC BỔNG:

Dựa trên thông tin yêu cầu mỗi trường

ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG:

  • Học viên Việt Nam đăng ký nhập học chương trình MBA năm 2018, 2019
  • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập học theo quy định (yêu cầu về hồ sơ nhập học, hoàn thành học phí 2 kỳ đầy đủ và đúng hạn)

ĐĂNG KÝ

Học viên có nhu cầu tham gia chương trình học bổng 2018 và 2019  vui lòng liên hệ với chúng tôi inquiry@cmsglobal.us.