Master Colorado State University-Global Campus (CSU-G)

     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MASTER CỦA CSU-G UNIVERSITY

     Thông qua chương trình Master tại CSU -GC, bạn trở thành chuyên gia dày dặn trong một lĩnh vực mà bạn yêu thích, điều này có thể dẫn đến sự hài lòng công việc, thu nhập cao hơn và thậm triển vọng nghề nghiệp trong tương lai. Trong vòng năm năm tới, các công việc đòi hỏi bằng Master dự kiến ​​sẽ tăng 21,7%, theo một báo cáo từ Georgetown University Center và Workforce.   Bên cạnh đó, chương trình Master tại CSC-GC cũng định hình bạn thành một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của bạn. Bằng cách có được kiến ​​thức chuyên môn và sự nhạy bén trong kinh doanh thông qua chương trình học, bạn có thể chuyển từ vai trò chức năng thành một vị trí điều hành.