HERZING – HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

 1. Tạo tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào đây:

https://enroll.herzing.edu/a/9983/Account/Register/ONL/3108711

 

 • Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp sau khi nhấp vào liên kết.
 • Lưu ý quan trọng: Chọn Not a Citizen / Foreign National khi hoàn thành phần General Information bên dưới Citizenship Information
 1. Hoàn thành đơn bằng cách ký các văn bản tuyển sinh của bạn như được nêu sau khi tài khoản của bạn đã được tạo.
 2. Tải lên tất cả các tài liệu thích hợp dưới My Documents của tài khoản của bạn như được liệt kê dưới đây:
  1. AD- Passport: Hãy tải lên hộ chiếu hoặc chính phủ quét của bạn cấp ID. Bao gồm cả trang ảnh của bạn và các trang trong đó có địa chỉ của bạn.
  2. AD- Proof of English Language: Tải lên các chứng nhận tiếng anh đáp ứng yêu cầu tuyển sinh (IELTS, TOEFL. vv).
  3. AD- Unoffical Transcripts: Tải lên bảng điểm đại học không chính thức của mình tại đây.

 

HERZING – ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

+ Điểm trung bình môn tốt nghiệp đại học: từ 2.0/4
+ Chứng chỉ tiếng Anh (thí sinh cần đạt được một trong các điều kiện sau)
– TOEFL pbt: 550 / TOEFL cbt: 213 / TOEFL ibt: 80
– IELTS: 6.0
– iTEP: 5.0
– Chứng chỉ tiếng Anh được công nhận bởi Đại học Herzing