Học bổng Wilmington University

 

       Wilmington University cung cấp 20 suất học bổng cho 20 sinh viên đầu tiên đăng ký học. 20 sinh viên đầu tiên hoàn thành ba khóa học sẽ nhận được khóa học thứ tư miễn phí. Giá trị của học bổng này là $ 1,398 cho mỗi học sinh trong 20 học sinh, tổng giá trị là $ 27,960.