ADMISSION CSU-GLOBAL

 1. CSU-GLOBAL ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

– Điểm GPA: 3.00

– Trong trường hợp GPA < 3.00 thì có thể đăng ký nhập học tạm thời (nợ GPA). Để được xem xét, hãy gửi các thông tin sau để hoàn thành đơn đăng ký của bạn:

 • Bản trình bày kế hoạch học tập của bạn tại CSU-Global, cho biết các mục tiêu dài hạn của bạn, và phác thảo các lý do của bạn muốn học tại CSU-Global.
 • Hồ sơ xin việc hiện tại bao gồm tất cả các công việc đại học, việc làm chuyên nghiệp, kỹ năng đặc biệt hoặc năng lực, ấn phẩm, triển lãm, giải thưởng và các hoạt động dịch vụ.
 • SmarterMeasure Assessment giúp bạn chấp nhận đánh giá mức độ sẵn sàng. Việc đánh giá này chỉ mất khoảng 30 phút để hoàn thành.

         Đăng nhập thông tin:

        Tên đăng nhập: AdmitProv

        Mật khẩu: PSuccess

2. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ

 1. Tạo tài khoản của bạn bằng cách nhấn tại đây.

       Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp sau khi nhấp vào liên kết.

 1. Nộp bảng điểm đại học chính thức tới CSU – Global                                  

 3. HỌC PHÍ CƠ BẢN

Các hạng mục

Học phí

Học phí tính theo tín chỉ

$500/1 tín chỉ

Học phí tính theo môn học (3 tín chỉ)

$1,500 (3 tín chỉ)

Học phí hàng năm

$9,000

Các loại phí

0

 • Học phí trên không bao gồm chi phí mua tài liệu môn học và cước vận chuyển.
 • Lệ phí chương trình thạc sĩ online  khác nhau dựa trên tình trạng nhập học của bạn
 • Chương trình 36 tín chỉ tiêu chuẩn: $18.000
 • Chương trình 39 tín chỉ tạm thời: $19.500
 • Học phí thạc sĩ hàng năm được tính là 18 đơn vị mỗi năm.