MBA Herzing

     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MBA CỦA ĐẠI HỌC HERZING

     Herzing University thành lập vào năm 1965 và đã phát triển bao gồm 9 cơ sở cộng với một bộ phận trực tuyến, nằm ở các thành phố khác nhau bao gồm Atlanta, New Orleans và Orlando. Ngày nay, trường cung cấp giáo dục tập trung vào định hướng sự nghiệp với các chương trình thạc sĩ, cử nhân, khoá học chuyên môn với sự hỗ trợ của các giảng viên có đam mê giảng dạy và chính điều đó tạo sự khác biệt trong giáo dục tại Herzing University. Tại Herzing, bạn được hỗ trợ rất chi tiết theo từng cá nhân để giúp bạn đạt được chương trình của bạn và thăng tiến nghề nghiệp của bạn. Các chương trình học cung cấp linh hoạt và sáng tạo, thuận tiện cho sinh viên bận rộn với 10 cơ sở trên 7 tiểu bang, cũng như các chương trình trực tuyến. Herzing có nhiều chương trình học tập khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn bất cứ nơi đâu trong cuộc sống, bao gồm các chương trình đại học, sau đại học, trực tuyến.

      BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHOÁ HỌC:

  • Phân tích được các khái niệm kinh doanh cốt lõi.
  • Tạo ra các giải pháp kinh doanh bằng cách sử dụng đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng quản lý dự án và kỹ năng làm việc theo nhóm.
  • Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy quá trình ra quyết định và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề kinh doanh phức tạp.
  • Tạo các giải pháp cân nhắc có tính cạnh tranh toàn cầu và các quan điểm văn hoá khác nhau.
  • Chuẩn bị cấu trúc hợp lý có liên quan và phù hợp với văn hóa đối thoại thông qua văn bản hay thuyết trình.         

     TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH CỦA HERZING UNIVERSITY:

       ● Điểm trung bình: Sinh viên tốt nghiệp tương lai nộp đơn nhập học có điều kiện vào các chương trình không điều dưỡng phải đạt điểm trung bình (PGPA) trung bình là 2,00 hoặc cao hơn cho tất cả các khóa học đại học và sau đại học, được chứng minh bằng bảng điểm chính thức của mỗi trường đại học hoặc đại học đã tham dự. Đối với việc nhập học có điều kiện vào các chương trình điều dưỡng, học sinh phải đạt được PGPA từ 2.50 trở lên về chương trình Cử nhân Khoa học trong chương trình Điều dưỡng.

       ● Sinh viên tương lai đã bị sa thải, bị quản chế, cảnh báo học thuật hoặc có điểm trung bình dưới 3.0 trong một chương trình điều dưỡng hoặc liên quan đến sức khỏe sẽ được đánh giá là ứng viên tuyển sinh có điều kiện, ngay cả khi PGPA đại học của họ là 3.0 hoặc cao hơn.

       ● Thư: Sinh viên tốt nghiệp tương lai phải gửi tối thiểu một tuyên bố cá nhân được đánh máy một trang về mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai và nêu chi tiết kế hoạch thành công của họ trong chương trình sau đại học.

       ● Khuyến nghị: Khuyến nghị Sinh viên nộp đơn xin nhập học có điều kiện sẽ cần có 3 thư giới thiệu cho chương trình sau đại học. Ít nhất, một trong số đó phải là một khuyến cáo chuyên môn từ một giám sát viên hoặc đồng nghiệp trong một môi trường chuyên môn, y tế, hoặc từ một người hướng dẫn điều dưỡng trước đó.

       ● Phỏng vấn: Sinh viên tốt nghiệp tương lai nộp đơn xin nhập học có điều kiện sẽ được yêu cầu hoàn thành một cuộc phỏng vấn ủy ban tuyển sinh với Chương trình hoặc Chủ tịch.

   THỜI GIAN NHẬP HỌC: Every month