MBA WILMINGTON UNIVERSITY

         ƯU ĐIỂM CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẠI WILMINGTON UNIVERSITY

         Các chương trình cao học trực tuyến của Wilmington University đi đôi cùng chất lượng, sinh viên được tiếp cận với định dạng trực tuyến linh hoạt  hơn so với chương trình truyền thống. Bạn sẽ có quyền truy cập vào các chương trình trực tuyến được công nhận và có liên quan được thiết kế để chuẩn bị cho sự lãnh đạo và thăng tiến nghề nghiệp tương lai.

        CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẠI WILMINGTON UNIVERSITY:

 1. Master of Business Administration (MBA)

 • Business Administration
 • Accounting
 • Business Technology Management
 • Environmental Sustainability
 • Health Care Administration
 • Management Information Systems
 • Marketing Management
 • Organizational Leadership

   2. Master of Science in Management

 • Master of Science in Management (M.S.M.) Program
 • Health Care Administration
 • Human Resource Management
 • Management Information Systems
 • Marketing
 • Nonprofit Management
 • Organizational Leadership
 • Public Administration
 • Sports Management
 • Homeland Security

   3. Master Information Systems Technologie

 • Information Assurance Concentration
 • Management and Management Information Systems Concentration
 • Technology Project Management Concentration
 • Web Design Concentration

4. Accounting (MS)

5. Administration of Human Services, Master of Science

6. Applied Family Science, Master of Science

7. Applied Family Science, Master of Education

8. Cybersecurity, Master of Science