Về CMS Global

       CMS Global được thành lập với niềm tin rằng giáo dục là nền tảng của văn hoá nhân loại và cần được tiếp cận với tất cả mọi người không kể quốc gia và sự giàu nghèo. Thật không may, đây chưa phải là một thực tế cho tất cả mọi người có thể tiếp cận với giáo dục trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi điều này.

      Được khuyến khích bởi sứ mệnh, chúng tôi mong muốn giáo dục và Thế giới kết nối với nhau, đặt biệt là đối với những nền giáo dục tiên tiến từ Hoa Kỳ (United States). Chúng tôi đặt ra để thúc đẩy sự đổi mới và phá vỡ các rào cản học tập và giảng dạy như khoảng cách, môi trường, văn hoá, chi phí…

    Chúng tôi cung cấp các chương trình Liên kết, Cử nhân và Thạc sĩ, thiết lập các mối quan hệ tại các thị trường trọng điểm, cùng với các đối tác địa phương và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong nước. CMS Global hoạt động và tóm tắt các ý tưởng và kinh nghiệm của các tổ chức học thuật trên toàn thế giới để tạo ra các giải pháp tiết kiệm chi phí cho chương trình để được toàn cầu hóa dễ dàng hơn

     CMS Global là tất cả về sự thành công – mục tiêu của chúng tôi là tham gia và trao quyền cho học sinh đạt được những thành công trong học tập cũng như sự nghiệp cả đời của họ với một nền giao dục tiên tiến hơn.