HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CSU-GLOBAL

  1. Tạo tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào đây:

https://application.csuglobal.edu/

Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp sau khi nhấp vào liên kết.

  1. Nộp bảng điểm đại học chính thức tới CSU – Global                                  

CSU-GLOBAL ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

+ Điểm GPA: 3.00

+ Trong trường hợp GPA < 3.00 thì có thể đăng ký nhập học tạm thời (nợ GPA). Để được xem xét, hãy gửi các thông tin sau để hoàn thành đơn đăng ký của bạn:

  • Bản trình bày kế hoạch học tập của bạn tại CSU-Global, cho biết các mục tiêu dài hạn của bạn, và phác thảo các lý do của bạn muốn học tại CSU-Global.
  • Hồ sơ xin việc hiện tại bao gồm tất cả các công việc đại học, việc làm chuyên nghiệp, kỹ năng đặc biệt hoặc năng lực, ấn phẩm, triển lãm, giải thưởng và các hoạt động dịch vụ.
  • SmarterMeasure Assessment giúp bạn chấp nhận đánh giá mức độ sẵn sàng. Việc đánh giá này chỉ mất khoảng 30 phút để hoàn thành.

Đăng nhập thông tin:

Tên đăng nhập: AdmitProv

Mật khẩu: PSuccess